Forest View High School

TE KURA O TE WAO NUI Ā TĀNE

Kia Kaha! Kia Toa! Kia Manawanui! - Courage Knows No Defeat!

Our Head Students for 2023

Trey Potoru-Kawhena, Montana Hartley, Jordyn Masters, Ella Hale

Head2023